پیچ رول پلاک چیست؟
پیچ و رولپلاک سنگ نما همانطور که ازاسمش هم پیداست از دو قسمت پیچ ورولپلاک تشکیل شده است قسمت رولپلاک ان که ما ازان استفاده میکنیم مخصوص سنگ هستش سفید رنگ با چهار شیار ودوخار که وقتی بعداز ایجاد سوراخ براحتی داخل سوراخ بتون وارد میشود ولی نمی توان انرا بیرون کشیدبعداز رولپلاک قسمت پیچ هستش دراندازه های پنج وشش سانتی از نوع ضدزنگ وگالوانیزه ان استفاده میکنیم بسیار مقاوم وعمر طولانی تری نسبت به موارد مشابه ان دارد ووقتی به رولپلاک داخل بتون بسته میشود رولپلاک را باز میکند باایجاد رزبه داخل رولپلاک خودنیرز داخل ان به محکمی داخل ان جای میگیرد به توان نگه داشتن وزن بالای ۵۰کیلو را داراست