توری مرغی
نصب خرید وفروش انواع توری مرغی فلزی پلاستیکی نصب طراحی توری مرغی برای درامان ماندن از کبوترهای شهری یکی ازمعضلات موجود درپانسیون ها وحیاط خلوت ودرزانقطاع های ساختمانها وجود پرندگان شهری مثل کبوترها میباشد.ولی این معضل راه حل ساده ای بنام توری دارد.ما بااستفاده از دانش روز دنیا وبدون نیاز به داربست در سخت ترین مکانهای ارتفاع ساختمان اقدام به کشیدن توری مرغی میکنیم.